LezzetBahcesi Gizlilik Bildirimi
LezzetBahcesi.com Sanal Sosyal Ağ Platformu Gizlilik Bildirimi ve Kullanım Şartları

İş bu gizlilik bildirimi ve kullanım şartları belgesi aksi belirtilmedikçe LezzetBahcesi.com yönetimi, LezzetBahcesi.com kullanıcıları ve LezzetBahcesi.com hak sahiplerinin yükümlülükleri ile ilişkin düzenlemeleri içerir. LezzetBahcesi.com kullanıcıları olarak ithaf edilen ve LezzetBahcesi.com sitesine kayıtlı kullanıcı olarak dahil olan tüm birey ve/veya tüzel kişilikler, LezzetBahcesi.com sitesi ve site ile bağlı ve/veya bağsız ek uygulamalar kapsamında gerçekleştirdiği tüm fiillere ilişkin yasal sorumluluklardan bizzat mesuldür. Bu gizlilik bildirimi ve kullanım şartları belgesi aksi belirtilmedikçe ve/veya Uluslar arası mevzuatta gereği yazılı olarak yer almadıkça Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yerleşik bireyleri ve/veya tüzel kişilikleri bağlayıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan mevzuatta ve/veya Uluslar arası mevzuatta yer alan hükümler ile bu gizlilik bildirimi ve kullanım şartları belgesinin içeriği çakıştığı hallerde, sadece ilgili madde için iptal ve/veya geçersizlik ileri sürülebilir ve diğer gizlilik bildirimi ve kullanım şartları belgesi hükümleri aynen korunmuş sayılır. İptal ve/veya geçersizlik vuku bulması halinde sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan mevzuatta ve/veya Uluslar arası mevzuatta yer alan ve bu gizlilik bildirimi ve kullanım şartları belgesi  hükmü yerine geçecek olan madde ve/veya hüküm uygulanır.

İş bu gizlilik bildirimi ve kullanım şartları belgesi LezzetBahcesi.com sitesi ve site ile bağlı ve/veya bağsız ek uygulamalar kapsamında geçerli olup, bağsız ek uygulamalar ve/veya siteler ancak LezzetBahcesi.com hak sahipleri tarafından tanınmış olması ve bunun özel olarak bir bilgi notu ile belirtilmesi halinde LezzetBahcesi.com sitesi ile ilişkilendirilebilir.

LezzetBahcesi.com sitesi ve site ile bağlı ve/veya bağsız ek uygulamalar sadece LezzetBahcesi.com hak sahipleri tarafından işletilmektedir ve aksi belirtilmedikçe ( yasal hak sahibi ve/veya eser sahibi belirtilmiş, patentli, tescilli ve benzeri koruma altında bulunan içerikler hariç olmak üzere ) yer alan çeşitli içerikler, metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları, dış görünüm, dizayn, sanal uygulamalar, sistem ve teknik unsurlarına ilişkin yasal kullanım hakları LezzetBahcesi.com hak sahiplerine aittir. Bu içeriklerin herhangi biri ve/veya tümü LezzetBahcesi.com hak sahiplerinin yazılı irade bildirimleri ve/veya izinleri olmaksızın kullanılamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, herhangi bir elektronik veya mekanik ortamda depolanamaz, tüm site içeriği ve site tasarım kalıpları ( template ) herhangi bir şekilde elde edilip değiştirilerek, çoğaltılarak, üzerinde çeşitli değişiklikler yapılarak benzerleri, türevleri, kopyaları üretilemez, hangi ad ve/veya sıfat altında olursa olsun ticaret konusu yapılamaz, bu içeriklerin herhangi biri ve/veya tümü herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. LezzetBahcesi.com içerisinde yer alan ve yasal kullanım hakkı LezzetBahcesi.com hak sahiplerine ait olan site içeriklerine ve/ veya uygulamalara ilişkin ücretsiz ve/veya paylaşılabilir ibaresi ve/veya buna benzer ifadeler bu içerik ve/veya uygulamaların herhangi bir izin olmaksızın kullanımı, dağıtımı, çoğaltımı ve benzeri fiilere imkan tanıması şeklinde yorumlanamaz. Bu içerik ve uygulamalar sadece LezzetBahcesi.com sitesi ve site ile bağlı ve/veya bağsız ek uygulamalar sınırları içerisinde kullanılabilir.

LezzetBahcesi.com sitesi ve site ile bağlı ve/veya bağsız ek uygulama içerikleri aksi belirtilmedikçe ücretsiz olarak LezzetBahcesi.com kullanıcıları tarafından kullanılabilir. LezzetBahcesi.com hak sahiplerinin gerekli görmesi üzerine bu içerikler herhangi bir ücret tarifesine ve/veya ayrıca tanımlanmış özel üyelik şartına bağlı hale getirilebilir.

LezzetBahcesi.com kullanıcılarına LezzetBahcesi.com sitesi ve site ile bağlı ve/veya bağsız ek uygulama ile sunulan hizmetlere ilişkin tüm insiyatif LezzetBahcesi.com hak sahiplerine aittir. Bu hizmetler LezzetBahcesi.com hak sahiplerinin gerekli görmesi üzerine durdurulabilir, hizmetlere ilişkin tüm veri ve/veya bilgiler sistemden silinebilir. LezzetBahcesi.com kullanıcıları bu hizmetlerin durdurulmasına ve/veya hizmetlere ilişkin veri ve/veya bilgilerin silinmesine ilişkin herhangi bir zarar beyanında bulunamaz, herhangi bir hak iddia edemez.

LezzetBahcesi.com hak sahipleri LezzetBahcesi.com sitesi ve site ile bağlı ve/veya bağsız ek uygulamalar ile sunulan hizmetlerde doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ve/veya hepsinin ve/veya bir kısmının iletiminde ve/veya tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve/veya tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Tüm gerekli teknik şartların sağlanması için gereken düzenlemelerin yapılmasına özen gösterilmesine rağmen LezzetBahcesi.com sitesi ve site ile bağlı ve/veya bağsız ek uygulamalar dahilinde bireylere ve/veya tüzel kişiliklere ait veri ve/veya bilgilerin güvenliği konusunda bir garanti verilememektedir. Bireyler ve/veya tüzel kişilikler kendilerine ait bu veri ve/veya bilgilerin kaybından ve/veya benzeri durumlardan doğacak herhangi bir sorun ve/veya durumdan LezzetBahcesi.com kullanıcısı olarak bizzat sorumludur. Bu sorun ve/veya durumlarda bireyler ve/veya tüzel kişilikler LezzetBahcesi.com sitesini ve site ile bağlı ve/veya bağsız ek uygulamaları, LezzetBahcesi.com hak sahiplerini hiçbir şekilde taraf ve/veya müdahil olarak gösteremez, hak iddia edemez.

LezzetBahcesi.com kullanıcısı olarak LezzetBahcesi.com sitesi ve site ile bağlı ve/veya bağsız ek uygulamalar dahilinde bireylerin ve/veya tüzel kişiliklerin belirttiği ve/veya girdiği veri ve/veya bilgiler veriyi ve/veya bilgiyi girenin belirttiği hususlara göre kullanıcak, herhangi bir şekilde 3. Kişiler ile paylaşılmayacaktır. İlgili yasal mercilerin herhangi bir yasal tahkikat başlatması ve veri ve/veya bilgi talep etmesi hallerinde istenen veri ve/veya bilgi, muhatabından herhangi bir izin aranmaksızın, ilgili yasal mercilere ulaştırılacaktır.

Bu anlaşma niteliğindeki yukarıdaki hükümler, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak, hiçbir yasal karışıklığa yer verilmeden yürürlükte olacaktır. LezzetBahcesi.com sitesi ve site ile bağlı ve/veya bağsız ek uygulamaları kullanan, ziyaret eden, LezzetBahcesi.com kullanıcısı olarak kullanan tüm birey ve/veya tüzel kişilikler yukarıda yer alan hükümleri aynen kabul ve beyan etmiş sayılır.

 

Kapat